Cornel PAIU in dialog cu Lucian STROCHI – 18 februarie 2017 (19)

Lucian Strochi - aforismeCORNEL PAIU: Într-un dialog mesajul de ce anume este influenţat? Cu alte cuvinte, ce anume îi influenţează calitatea?

LUCIAN STROCHI: Valoarea emiţătorului, valoarea receptorului, codul, canalul, coerenţa şi eleganţa mesajului, ambiguitatea,  adecvarea la grupul ţintă.

CORNEL PAIU: Interviul nostru face parte dintr-o formă specializată a dialogului. Ce anume credeţi că-l motivează? Ce anume credeţi că-l generează? De unde această vivacitate şi insistenţă în a dialoga dintre noi? E oare vorba de o anumită necesitate resimţită de amândoi? O nevoie de comunicare şi autocomunicare, dar mai ales o nevoie de exprimare irezistibilă? Cu siguranţă, necesitatea unei complementarităţi. Şi, înainte de toate, generozitatea şi afectivitatea prieteniei, în deplină manifestare, altruistă, filantropică şi revelatoare. Dusă dincolo de dualitate, în pluralitate. Cred că aceasta este prima explicaţie şi cea mai adevărată.

LUCIAN STROCHI: În primul rând e vorba de o prietenie, bazată pe afinităţi culturale, morale, pe faptul că există (pozitiv!)  o tensiune între noi, care provine din diferenţa de vârstă, de experienţă de viaţă, de specificitatea domeniilor în care am acţionat şi acţionăm. Într-o lume în care individul se singularizează tot mai mult, e o nevoie acută de dialog.