SEXTINA I DESPRE ULTIMUL INOROG (1)

Brav, sufletul meu cerşeşte dreptate,2  a

Sunt ultim, paşnic, străveziu inorog,3  b

Singurul rămas viu acum în cetate,4  a

Un straniu, un miraculos epilog,5  b

Singura vorbă din mii de citate,6  a

Adevărul, e viciu, e toană, drog.7 b

 

Pentru voi, doar o pagină de carte,8  c

Un vers ciudat, năuc, în limba spargă,9   d

Oglindă printre-atâtea vise sparte,10  c

Un duh păgân, acum adus pe targă,11  d

Rămas doar în blazoane şi în arte,12  c

Spre care visul tău măreţ aleargă.13 d

 

Ne întâlnim, deci, pe colbuitul drum,14  e

Parcă suntem centauri, un singur trup,15 f

Perdea de ape,16 de raze şi de fum,17 e

Amirosind a galben, un cantalup,18 f

A miere prea grea (ce distilat parfum),19 e

Furată de ursul brun acum din stup.20  f

 

Albe, luminile s-au adunat în stog, 21  b

Ca nişte ierburi străvechi, inelate. 22 a

Timpul ezită azi ciung, orb şi olog,23 b

De-ai crede că faptele-s judecate, 24 a

Că ai citit un inutil decalog,25  b

Cu versetele vagi, desperechiate.26 a

 

Lăstar, puiet, sau doar simplă vargă,28 d

Suntem aproape de viaţă, de moarte,27 c

Imaginea de cretă să o şteargă,30  d

Privirile de vor să ne mai poarte.29  c

Şi ochiul să-l iubească, nu să-l spargă,32 d

Să pună viaţa, parte peste parte.31  c

 

Vreau braţe să mă sfâşii sau să mă rup,33  f

Accept doar nemurirea drept alb costum,34 e

Vocalele roiesc, în sălbatic grup,35  f

Consoane negre curg, ca părelnic fum,36   e

Mă cuceresc, mă dăruiesc şi mă ocup,37 f

Doar gânduri noi rămân să-ndrum.38 f

 

Acum beau grog,b mintea, visarea-s plate,39  a

De mit sunt departe,c cine mă-aleargă,40  d

Inorog,b jalnic lup,f desuet album.41  e

Lucian Strochi