Cornel PAIU in dialog cu Lucian STROCHI – 1 septembrie 2017 (5)

CORNEL PAIU: Care ar fi, după dvs., cei mai cromatici, mai bine zis, picturali, poeţi de la noi?

LUCIAN STROCHI: Bacovia, Arghezi, Eminescu… Bacovia chiar a comentat valoarea culorilor. Arghezi era acuzat de Ion Barbu că scrie o  poezia „ca o sorcovă”, adică bălţată, cu prea multe culori. Eminescu poate fi memorabil în/cu doar două versuri, folosind nu culori, ci metale (în sens heraldic):   „codrii de aramă”,  „pădure de argint”.