BLESTEMUL URSITOAREI CARE TE-A CREZUT CA TE-AI NASCUT SA FII POET (1)

„Blestemat să fii” – mi-a spus urzitoarea cea rea –

„Tot ce gândeşti, să se prefacă în cuvânt,1

În apă, în aer, în foc şi pământ

Şi fiecare cuvânt să rimeze cu altul,2

Să-ţi fie, ca-ntr-o cutie, prea jos înaltul,3

Totul să se sfarme, ca-n farmec, în melodie,4

Să nu fii crezut, să nu fii ştiut, să nu fii urmat,5

Rândul să pară prea uşor, prea sprinţar,6

Superficial, banal, săltăreţ ca un zar,7

De vrei să spui „rege” să scrii „ţar”8

În loc de „piatră”, „vatră”9

În loc de „lună”, „latră”.10

De te gândeşti la „viaţă”, să scrii despre „moarte”,11

În loc de „idee”, să ai „scânteie”:12

„Blestemat să fii” – mi-a spus urzitoarea cea rea –

„Tot ce scrii să se prefacă în rime,13

Să nu cunoşti decât numere prime,14

Să nu auzi decât muzica pe care alţii n-o pot auzi,15

Să transformi, orice noapte, în putredă zi,16

Nimeni să nu te creadă, nimeni să nu te vadă,17

Să adormi fără pală de vânt,

Nelegănat, să adormi în cuvânt,18

Blestemat acolo la erezie, la iluzii, la trezie,19

Nimeni să nu te-asculte, nimeni să nu te ştie.”20

Lucian Strochi