RONDELUL CALENDARULUI PAGAN

Îmi regăsesc, tăcut, în calendare,1

Iubiri păgâne, fragede, nătânge,2

Sublimele zile de dezlegare:3

Năvod de ochi, cearşaful încă strânge.4

Ne pregătim pentru marea uitare

De sine,5 de lumina divină răsfrânge.6

Îmi regăsesc, tăcut, în calendare,7

Iubiri păgâne, fragede, nătânge.8

Ţi-e inima şi mintea-n sărbătoare,9

Deşi alături trupul tău mai plânge.10

Iubirea noastră-i fără de hotare;11

Pe chipul meu, o umbră doar se frânge.12

Îmi regăsesc tăcut în calendare…13

Lucian Strochi

Rondelul  calendarului păgân      

Îmi regăsesc, tăcut, în calendare,1 –scriem o singură Carte. Prin urmare ideile ne trec dintr-un volum în altul, poemele devin tangente sau secante, verbele şi versurile se dăruiesc unele altora. Ideea cu femeile şi calendarul mi-a venit cu mulţi ani în urmă, când am scris şi publicat poezia  Calendar: „numele femeilor pe care le-am iubit/le regăseşti prea uşor în calendarul păgân…”.Acelaşi subiect e dezvoltat în Balada femeilor frumoase pe care le-am iubit cândva:”n-am fost frumos dar am iubit frumoase/cu sâni divini cu piele de mătase/cu ele poţi îmbogăţi iconostase/timide şi tăcute ţâfnoase sau focoase”.

iubiri păgâne, fragede, nătânge,2 – faţă de calendarul creştin unde întâlneşti doar măicuţe, sfinte, muceniţe, martire etc. un calendar păgân ar cuprinde toate numele de femei care s-au sfinţit prin iubire. Evident fiecare femeie iubeşte într-un fel unic, fiind percepută diferit de către iubitul ei. Totuşi fiecare iubire  conţine inocenţă, candoare, sfială, dacă iubirea este autentică.

Sublimele zile de dezlegare:3e vorba de zilele de dezlegare la iubire, spre deosebire de zilele de post când iubirea fizică este interzisă.

Năvod de ochi, cearşaful încă strânge.4vers frumos, unul dintre cele mai frumoase din acest volum. Patul, cearşaful, iubitul şi iubita au ochi descoperind şi descoperindu-se.

Ne pregătim pentru marea uitare

De sine,5iubirea înseamnă şi intrarea în mit, ieşirea din contingent, o uitare de sine, un abandon dorit.

de lumina divină răsfrânge.6iubirea, ca orice element divin este legat de lumină: lumina trupului gol, lumina din ochi, scânteia care a declanşat dragostea etc.

Îmi regăsesc, tăcut, în calendare,7rămas singur, iubitul încearcă să-şi amintească de fostele iubiri, citind însemnărilor pe care le-a făcut ca pe-un răboj, pe calendar şi în ideea unei reveniri.

Iubiri păgâne, fragede, nătânge.8o iubire ratată poate veni şi din inexperienţa partenerilor, din tinereţea lor, din modul inadecvat de comportament al celor doi îndrăgostiţi, din incapacitatea de a trăi plenar o stare specială.

Ţi-e inima şi mintea-n sărbătoare,9amintirea poate însemna o sărbătoare, o jubilaţie, atunci când e vorba de iubire adevărată.

Deşi alături trupul tău mai plânge.10 –trupul plânge în aşteptarea iubirii, a mângâierilor, a gesturilor tandre.

Iubirea noastră-i fără de hotare;11 –îndrăgostitul e convins de două lucruri: de unicitatea iubirii sale şi de universalitatea iubirii.

Pe chipul meu, o umbră doar se frânge.12orice iubire înseamnă şi teamă şi îngrijorare, fiind un sentiment complex.

Îmi regăsesc tăcut în calendare…13 – iubirea nu cunoaşte limitări temporale sau spaţiale. Dar orice iubire autentică este şi o iubire melancolică…

Structura rondelului: 13 versuri, versurile 1,7,13  identice; la fel versurile 2 şi 8. Două rime: ababababababa (rimă încrucişată).