STAMPA IN BIBLIOTECA (COLECTIA: CARTI ALBUME, STAMPE, HARTI) (1)

Într-o noapte cu lună plină,1

În biblioteca învelită în lumină

De sidef,2 de argint,3 de pulberi de stele,4

Logostele,5

Au început să vorbească,6

Cu limbă crăiască, de iască, păsărească,7

Cărţile mele.8

Vorbeau între ele,

Despre vrute, nevrute,9

Despre domniţe diafane, despre brute,10

Despre cavaleri, despre ţărani,11

Despre războaie de o sută de ani,12

Despre graniţe, despre cetăţi, despre bani,13

Despre eroi, despre morminte.14

Vorbeau cu şi fără cuvinte.15

Învelite-n piei de viţel,16

În carton lipit cu clei de oase,17

Vorbeau cu limbi de oţel,18

Cu limbi de mătase.19

Vorbeau îndeosebi în latină:20

De aceea vorbele aveau o patină

Puţin neobişnuită, bizară.21

Vorbeau vorbe mari: despre „datorie” şi „ţară”22

Despre „credinţă” şi despre „dreptate”.23

Vorbeau despre toate.24

Apoi cărţile tăcură şi ieşiră în piaţă,25

Autorii traşi de sfori, traşi de aţă,26

Vorbeau alandala:27

„Ala bala, portocala,

Mandala”28

Tucidide29

Vorbea despre mulţimile incluse sau vide;30

Demostene31

Despre întâmplări obscene;

Însuşi Dante32 se certa cu Aristotel33

Pentru premiul Nobel.34

Shakespeare35

Căuta un fir36

Pentru Agatha Christie,37

Iar Petrarca,

Parcă venise cu barca,

Cu Calderon de la Barca38

Şi reclama că se terminase lacryma christi.39

Contele Tolstoi40

Duhnea ca un mujic a mujdei de usturoi,41

Iar Longfellow42

Îşi dorea cu ardoare un costum nou;

Hemingway 43

Căuta un gay44

(să-l facă personaj fireşte);

Balzac,45

În frac,

Se-ascundea într-un sac,46

De haiduci, de turci, de cazaci,

De o mie şi unu de draci;47

Stendhal48

Era beat într-un asemenea hal,

Că vroia să se urce pe-un cal

Şi să plece la luptă,

Cu cămaşa ruptă,

Cu goţii, sau cu galii, cu tătarii,

Alături de Mata Hari;49

Eminescu Mihai50

Rupea frunzele în rai;51

Victor Hugo52

Se-ncăierase cu Michelangelo,53

Iar Dickens,54

Mormăia fără sens,

Ceva despre mater dolorosa55

Şi planul Barbarossa.56

Dostoievski Feodor57

Cânta de of şi dor

O doină oşenească;58

Rilke Maria59

Îşi scosese ia

Şi era gata, gata să nască.60

Acum scriitorii vorbeau culcaţi pe perne,

În limbi moderne,61

Industrializate,

Parfumate,

Computerizate…62

Dar, spre sfârşit, stând într-o rână,63

O dădură şi-n limba română.64

Apoi luna a intrat într-un nor

Şi înspre mine,

Fără ruşine,

Ca-n vis, venea un miros adormitor…65

Totuşi, am mai văzut cum ploua cu îngeri trişti:66

„Eşti în pagini aurii, deci exişti!”67

Lucian Strochi