Intrebari interviu Lucian Strochi – 1 septembrie 2017 (14)

CORNEL PAIU: Ce delimitări/ diferenţieri (între)vedeţi între operă şi autor? Pot ele să se subjuge sau să se submineze una pe alta? Se pot confunda? Cât de departe poate merge acest tip de confundare, care mi se pare diferit, ca termen, de „confuzie”? Se poate autorul identifica cu opera sa, şi invers? Autorul determină opera? Sau poate invers? Sau poate nici autorul, nici opera, ci altceva?

LUCIAN STROCHI: Şi da şi nu. Cel mai des opera „înghite” autorul. Cu cât o operă este mai cunoscută, cu atât autorul tinde să devină anonim. Şi e vorba de genii, nu de autori de raftul doi! Sunt cazuri când autorul se identifică cu opera sa în sensul că doar acel autor putea scrie acea operă.  Numai Eminescu putea scrie Luceafărul, numai Coşbuc Nunta Zamfirei, numai Mateiu Caragiale putea scrie Craii de Curte Veche, numai Marin Preda putea scrie Moromeţii. În aceste opere, autorul se identifică cu opera. Şi exemplele pot continua. Autorul determină în general opera. Există însă şi situaţia inversă. Atunci e vorba de curente, şcoli, tendinţe. Autorii scriu de fapt aceeaşi operă. Opera de artă este un organism viu, cu un ADN inimitabil, unic.