Intrebari interviu Lucian Strochi – 1 septembrie 2017 (28)

CORNEL PAIU: Între estetic şi elită vedeţi/ întrevedeţi posibile conflicte/ contradicţii?

LUCIAN STROCHI: Nu văd de ce „elita” ar contrazice sau ar confirma esteticul. Rafinamentul nu înseamnă neapărat profunzime, iar arta nu poate fi închisă sau circumscrisă la nivelul unui salon sau club.

CORNEL PAIU: Când un text devine literar/ artistic?

LUCIAN STROCHI: Când cineva îl receptează astfel.

CORNEL PAIU: Cât estetic şi cât moral există după părerea dvs. în literatura şi arta de azi?

LUCIAN STROCHI: Nu pot face asemenea aprecieri globale. C a în orice literatură sau artă există în orice operă o cantitate de etic şi de estetic. Importantă mi se pare câtimea de transcendental.