SHOGUN (KARUMI)

tăiş sabie2

prea departe de lume3

salvator haiku4

 Lucian Strochi

Shogun1  -shogun este un termen esenţial pentru Japonia; fără el e greu să ne imaginăm atât istoria, cât şi cultura acestei ţări. Numele complet al shogunului este Sei-i-tat shogun cea ce ar însemna marele general care subjugă barbarii de est, ca instituţie guvernamentală fiind echivalent cu cel de generalissim (titlu pe care îl purta şi Stalin). Pentru prima dată titlul a fost acordat de împăratul Go-Toba (1184-1198), şefului clanului Minamoto, Yoritomo, în anul 1192, conferindu-i-se puterea militară în stat. Japonia a fost condusă de shoguni timp de şapte secole, dar doar cinci familii au deţinut această demnitate: Minamoto, Fujiwara, familia imperială, Ashikaga şi Tokugawa.

tăiş sabie2 – sabia (nihonto  -în japoneză şi apoi katana), era simbolul shogunului, el fiind conducătorul militar. Samuraii erau războinici care formau armatele Daimyo. Samuraii purtau două săbii. Nu cred că există în Japonia un obiect mai venerat şi respectat decât sabia. Sabia îşi schimbă numele în funcţie de vechimea ei: jokoto (sabia antică, făurită până la 795), koto (săbii vechi -795-1596), shinto (săbii noi – 1596-1624), noute (1624-1876), gendaito (săbii contemporane -1876-1953) şi shinshakuto (săbii moderne –după 1953 şi până în prezent). Săbiile japoneze se clasifică şi după lungimea tăişului şi după forma lamei: odachi –sabie mare lungă de până la 2 metri şi este foarte uşor curbată, katana obişnuită are 70-73 de centimetri şi este curbată, wakizashi – era mai scurtă, iar tanto avea lungimea unui cuţit. Cuplul format din katana şi wakizashi de numea daisho şi reprezenta puterea  socială şi onoarea unui samurai. Katana se face dintr-un oţel special numit tamahagane şi făurirea sabiei putea dura câteva zile. Katana avea mai multe elemente prezente pe tăiş cu denumiri specifice precum: karasunokuchi, shinae, fukure, kirinomi, umegane, hagire, hanobore, hajimi, nioigire, mikukage şi shintetsu. Katana este cea mai bună sabie din lume, deşi există şi alte centre celebre de făurire a săbiilor, precum Damasc sau Toledo. Cea mai lungă sabie este Norimitsu Odachi făurită în 1447  şi care are lungimea de 3,77 metri şi greutatea de 14,5 kg. Cea mai celebră sabie rămâne Honjo Masamure, făurită de Goro Masamure. O sabie katana a fost supusă unui test neobişnuit: s-a tras în tăişul ei cu gloanţe de mitralieră, capabile să străpungă blindajul unui tanc. Sabia a retezat cinci gloanţe, abia al şaselea reuşind să o rupă.

prea departe de lume3 – formulare ambiguă. Poate fi vorba de admiraţia noastră firească pentru asemenea săbii. Poate e o aluzie la mitul primordial unde sabia, înfiptă în apă de zei, scapă, atunci când este scoasă, picături ce vor deveni insulele principale. Poate fi vorba şi de faptul că o sabie este o armă ucigaşă, aducând moartea cu o  singură lovitură.

salvator haiku4 –acest poem este şi el un haiku, respectând forma clasică: tristih şi structura silabică de 5-7-5. Sabia, oricât de celebră ar fi, moare şi ea, dar e salvată de haiku, prin evocare sau aluzie, haikuul fiind  nemuritor.