ARTA POETICA (FUEKI)

urma de penel – 1

despică lumea-n culori2

departe pânza3

Lucian Strochi

 Artă poetică (fueki) 

urma de penel1 – titlul haikuului ar trebui să ne atragă  atenţia că aparenta sa simplitate ascunde destule capcane. Prima observaţie: în text sunt toate vocalele limbii române, şapte la număr, ca şi culorile din spectrul ROGVAIV, o „corespondenţă” tulburătoare. Consona „p” este consoana-cheie care leagă imagistic cele patru cuvinte-cheie: penel – despică – departe – pânza. Dar pătratului, cifrei patru – care semnifică perfecţiunea –  îi corespunde triunghiul logic: penel – culori – pânza. Triunghiul însemnând stabilitate. Reunite cuvintele ne dau cifra şapte, cifra iniţierii. Rămân în afară două cuvinte: umbra  şi lumea. Reunite cele două ne dau o sintagmă tulburătoare: umbra lumii. Adică exact ceea ce reprezintă, pentru omenire, arta, de la Platon încoace. Dar umbra de penel reprezintă atât scrisul mai ales la asiatici, cât şi plastica, grafica realizată cu ajutorul tuşului.

despică lumea-n culori2 – cezura desparte şi leagă primul vers de al doilea. Versul al doilea cuprinde cuvintele din toate registrele: pătrat –  triunghi şi lumea  – cuvântul central, locul geometric şi imagistic al tuturor celorlalte. De altfel şi grafic el este al cincilea cuvânt din nouă câte are kaikuul şi este plasat exact la mijlocul poemului. Tot în acest vers apare şi singurul verb care subliniază existenţa a două lumi: natura naturata, de esenţă divină şi natura artifex, creaţie a omului.

departe  pânza3  – ultimul vers amplifică această partiţie, subliniind în acelaşi timp că pentru a ajunge în lumea artei e nevoie de un efort susţinut. A fi demiurg, creator nu este un lucru la îndemâna oricui. Într-un poem distih întitulat Păianjen de lumină din volumul Cuvântul cuvânt scriam: „o, lumea e o albă pânză / şi umbra ei rărită e poemul”. Distihul făcea aluzie atât la legenda Arahnei, dar şi la pânza Penelopei, ţesută şi rărită, destrămată din iubire. Metafora lumii văzută ca fiind o pânză albă pe care creatorul poate picta orice a devenit pentru mine una obsedantă. Haikuul are o structură clasică: tristih şi formula 5-7-5 silabe.