Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (17)

Cât de multă libertate de expresie le oferă societatea actuală creatorilor români şi nu numai? Oare, uneori nu se depăşesc anumite graniţe?

LUCIAN STROCHI: Nu ştiu dacă libertatea este un concept negociabil. Prin urmare nici societatea actuală nici alte societăţi nu oferă creatorilor, români sau nu, o libertate de expresie. Libertatea de expresie este un drept natural, constituţional, profund uman. Desigur există şi „cenzuri”, dintre care singura care ar trebui să funcţioneze este cea „interioară”. Orice adult ştie înjurături, dar nu trebuie să le facă publice, mai ales în prezenţa copiilor. Există apoi şi alte cenzuri care funcţionează în societate, legate de religie, sex, rasă etc.