Intrebari interviu Lucian Strochi – 17 februarie – 5 aprilie 2018 (8)

CORNEL  PAIU: Ce relaţie vedeţi între „întreg” şi „singularitate”?

LUCIAN STROCHI: Întregul şi singularitatea se află într-o sinecdocă, în care singularitatea este partea. Dar aşa cum nu există parte fără întreg, singularitatea absolută nu există.

CORNEL  PAIU: Cu ce se „hrăneşte” un scriitor? În fine, cu ce se „hrănesc” creatorii în general?

LUCIAN STROCHI: Pentru un scriitor, pentru un artist în general, esenţial este imaginarul. E un concept extrem de generos, în care intră realul, fantasticul, straniul, miraculosul, visul, coşmarul, tot ce e legat de imagine. Adică de engrame, de acele amprente ale realităţii care se încheagă într-un arhetip. Ne hrănim şi cu cuvinte, cu experienţe abisale sau astrale.

CORNEL  PAIU: „Hrana” Poetului este oare diferită de cea a altor tipuri de creatori?

LUCIAN STROCHI: Superficial, da. În esenţă, hrana e aceeaşi.