Intrebari interviu Lucian Strochi – 17 februarie – 5 aprilie 2018 (11)

CORNEL  PAIU: „Virgil Mazilescu …un Bacovia expresionist” (cf. Dan Gabriel Onteluş). Aşa să fie?

LUCIAN STROCHI: Bacovia este un poet expresionist. Să ne amintim de „copacii albi, copacii negri”, de culorile foarte puternicie şi contrastante pe care poetul băcăuan le foloseşte, de simbolurile cromatice pe care le impune, chiar teoretizând(u-le). Dar ca toţi marii poeţi, Bacovia scapă de orice etichetare sau înregimentare. În ceea ce îl priveşte pe Mazilescu, el are zone expresioniste, dar nu neapărat „via Bacovia.”