JAPONIA (TANKA)

ţara soarelui1

răsare2 clar între munţi3

insule-n ape4

 

pagodele par valuri5

valuri albe pagode6

Lucian Strochi

JAPONIA (tanka)

ţara soarelui1  – Japonia se numeşte şi citeşte Nippon  sau Nihon (literal  – „originea soarelui”). De fapt numele oficial al ţării este Nipponkoku, adică „Ţara de la originea soarelui”. În română se foloseşte mai mult sintagma „Ţara soarelui răsare.” Drapelul actual al Japoniei este un soare roşu pe un fundal alb. Stema Japoniei este crizantema – şi ea un simbol solar.

răsare2 – altfel spus, Japonia are orgoliu de a se considera atât la capătul lumii, cât şi ca „izvor al soarelui”. De remarcat enjambamentul, care leagă într-o singură sintagmă primele două versuri.

clar între munţi3 –Japonia este în general o ţară muntoasă, munţii formând peste 80 la sută din relief. 25 de vârfuri depăşesc 3000 de metri, altitudinea maximă înregistrând-o muntele sacru Fuji Yama/Fugi-san cu 3776 de metri.

insule-n ape4  – Japonia este un arhipelag cu peste 5000 de insule dar patru sunt principale: Honshu (227.414 km2)Hokkaido (78.411 km2), Kyushu (42.600 km 2) şi Shikoku (17,800 km 2). Insulele au fost formate la îmbinarea plăcilor tectonice: placa Pacificului şi Placa Filipinelor se scufundă sub placa Euro-asiatică. Mitul întemeierii Japoniei vorbeşte despre o sabie pe care zeii au înfipt-o în ocean, iar la scoaterea ei s-au format patru picături care au devenit insulele principale. Într-o altă accepţie, Japonia pensulează între spiritul războinic şi o incredibilă sensibilitate la frumos şi liric.

pagodele par valuri5 – pagodele sunt la origini clădiri religioase sub forma unui turn cu mai multe etaje suprapuse care se retrag succesiv şi care au streşinile (acoperişurile) cu marginile întoarse în sus, imaginea fiind cea a unei mări cu valurile suprapuse sau a unor munţi aşezaţi unul peste altul.

valuri albe pagode6 –un chiasm interesant care stabileşte o relaţie de inerenţă între pagodă şi val.

Această tanka încearcă să definească o ţară prin câteva repere fundamentale: soarele – munţii – insulele – apa – pagodele.

Tanka are o structură formală clasică: 5-7-5 /7-7 silabe.