DESTINE (SIGIO)

Dintr-un fundal bleumarin,1 anodin,2

Străin, blajin, s-a desprins un arlechin. 3

 

În acorduri subtile de clavecin,4

Evolua feminin, un  balerin.5

 

Într-un amurg în declin, levantin,6

Murea anonim, un abil spadasin. 7

Lucian Strochi

Destine  (Sigio)       

dintr-un fundal bleumarin,1 – atmosfera întregului poem este una de deznădejde, multe cuvinte având valori clar negative: fundal, fals, anodin, străin, amurg, declin, vag, levantin, anonim.

Avem trei personaje în text, toate cu probleme: arlechinul împrumută o identitate falsă, el este o mască, stârneşte sentimente de ilaritate. Este un personaj trist care se străduieşte să obţină râsul celorlalţi. Balerinul este o efemeridă, un personaj episodic care trăieşte atâta timp cât se manifestă dansul. În fine, spadasinul este şi el un personaj tragic, întrucât el poate aduce moartea. (În cazul de faţă e vorba de propria sa moarte). Textul e scris în endecasilabi, în monorimă. De altfel monorima se extinde şi asupra altor cuvinte, 12 la număr (bleumarin, anodin, străin, blajin, arlechin, clavecin, feminin, balerin, declin, levantin, anonim, spadasin), adică mai bine o treime din cuvintele din text rimează între ele, rezultând o monodie.

Acordurile sunt în surdină: blajin, subtile, feminin, declin, vag, anonim.

fals, anodin,2

Străin, blajin, s-a desprins un arlechin. 3  – fiecare vers conţine valenţe negative. Arlechinul trebuie să fie dinamic, să cucerească publicul, să fie solidar cu el. Aici el este străin şi blajin. (curios sau nu, şi „blajin” poate deveni un defect!)

În acorduri subtile de clavecin,4   – clavecinul este un instrument demodat, interesând mai mult istoria muzicii. Acordurile subtile se referă la o surdină pusă, care împiedică sunetele să fie victorioase.

Evolua feminin, un alb balerin.5  – balerinul trebuie să fie cuceritor, ager şi agresiv. Femininul îl anulează, mai mult creează „interpretări”: se ştie că mulţi balerini sunt homosexuali).

Într-un amurg în declin, vag levantin,6  – acest vers este o sumă de valori negative. Amurgul este sfârşitul zilei, moartea ei. Declinul presupune descendentul, vagul se opune clarului, iar din punct de vedere al asiaticilor, levantinul este un străin, un om care merită să fie dispreţuit.

Murea anonim, un abil spadasin. 7 – moartea este desigur cel mai negativ cuvânt; o moarte anonimă, lipsită de orice eroism sau notorietate, e aproape de neconceput. Spadasinul din text este de două ori o figură tragică: odată pentru că aduce moartea, a sa sau a adversarului şi a doua oară pentru că e trădat tocmai de abilitatea sa.

Acest sigio nu are nimic coreean, dar poate fi interpretat ca o pagină citită de un coreean, care o poate vedea ca pe o poveste exotică, aşa cum un european priveşte o naraţiune asiatică.