JURAMANTUL LUI HOMER (97)

C.I.U: Am vorbit, la începutul discuției noastre, despre „jurământul lui Homer”, un posibil titlu al acestei cărți. Cum ar trebui să sune el?

 L.S: După mine, ar trebui plecat de la jurământul lui Hippocrate și acesta să fie adaptat, desigur, la scriitori. Iată o variantă, așa cum o propun tuturor confraților: „Jur pe Apollo, pe toate muzele, pe toții scriitorii pe care îi iau acum ca martori, că voi respecta și îndeplini acest jurământ și poruncile lui, pe cât mă ajută forțele, mintea, inima și talentul. Jur să îndeplinesc întocmai poruncile de mai jos:

1. Singurul meu stăpân să fie Cititorul, căruia îi dăruiesc tot ce am, timpul, energiile și toată dragostea mea.

2. Voi scrie pentru poporul meu, pentru patria mea, în limba mea, respectând tradițiile, credințele și spiritul neamului.

3. Îi voi respecta pe înaintașii mei, scriitorii, pe cei care au făurit această limbă, cinstindu-le opera și neluându-i nicicând în derâdere.

4. Voi încerca să duc mai departe moștenirea lor spirituală, încercând să creez opere cât mai valoroase, în continuarea operei lor.

5. Nu-i voim uita nicicând pe profesorii, maeștri și sfătuitorii mei, amintindu-i, cu recunoștință, ori de câte ori am prilejul.

5. Scrierile mele nu vor încuraja învrăjbirea între oameni, între popoare, ci vor îndemna la pace, la prietenie, la dragoste și înțelegere.

6. Voi căuta să folosesc doar acele cuvinte care nu jignesc ochii, urechile, simțurile celor care le citesc.

7. Voi încerca să fiu un om al cetății, să nu-i lezez pe ceilalți prin comportamentul meu, prin cerințele mele, prin tot ce nu ar fi demn de statutul de scriitor.

8. Voi încerca să recomand tinerilor scrierile marilor scriitori ai lumii, din toate

timpurile, de toate națiile, vorbindu-le despre valoarea acestor scrieri, dincolo de limbă, epocă, notorietate și anumite conjuncturi.

9. Voi încerca să propun scrieri noi, originale, să impun cuvinte noi, rânduri, gânduri care să contribuie la tezaurul național și universal.”

Dacă nu voi respecta toate aceste porunci, să fiu condamnat la uitare…