Vecinicul Eminescu: Catedra „EMINESCU”

Mihai-EminescuÎnfiinţată de către un grup de entuziaşti profesori de la Universitate, catedra „Eminescu” îşi dovedeşte din plin funcţionalitatea: printre ambiţiile (mărturisite) ale catedrei se află un buletin „Eminescu”, cuprinzând comunicările interne şi externe (venite din partea unor „amici” ai catedrei – unii eminescologi de rasă), o ediţie critică EMINESCU (obţinută prin confruntarea dintre toate ediţiile critice existente, în plus unele corecţii din ultimii ani), un Dicţionar al postumelor.

Dar, dincolo de alte fapte semnificative, m-aş opri la acel suflu (pe care nu ezit să-l adjectivez: eroic), care animă pe participanţi la una sau altă conferinţă – cursurile Zoei Dumitrescu – Buşulenga şi ale lui Gh. Bulgăr fiind, de fiecare dată, veritabile conferinţe.

De altfel, vreau să cred că ideea generoasei iniţiative, aceea de a iniţia o catedră care să poarte numele celui care a însemnat (şi înseamnă) „sinteza gândirii şi simţirii poporului român” a pornit dintre anonimi, de la acei anonimi iubitori de poezie, din Bucureşti şi de aiurea.

Mă gândesc că această idee ar putea fi generalizată: ce aţi spune de o catedră „Enescu” la Conservator, o catedră „Coandă” la Politehnică, una „Brâncuşi” la Arte plastice?

Evident, înfiinţarea unor asemenea catedre ar trebui înţeleasă în spiritul ei: dincolo de restituirea operei, a omului, a epocii în care acesta a trăit şi şi-a zămislit opera, rămâne acel aer generos, acea gândire dinamică, creatoare, care a animat minţile creatorilor sus-numiţi.

Iar pentru români, înfiinţarea catedrelor rămâne un titlu de glorie prin materializarea unor visuri de pietate şi de împliniri necesare.

Lucian Strochi

JOC SECUND –o antiartă poetică

Ion-Barbu-Joc-SecundPOEMUL COMENTAT – Concurs de receptare critică a poeziei moderne

Ediţia VI:  ION BARBU, Joc secund

Două mi se par a fi atitudinile posibile de definire a raportului poet – artă – natură (arta fiind, evident, un catalizator): o atitudine omniscientă, auctorială şi o atitudine de in – genuitate, de in – creat, textul poetic fiind în fapt o realitate care se creează ad hoc, autor şi cititor participând, printr-un efort comun, la o iniţiere cu valenţe ontologice şi gnoseologice.

G. Călinescu vedea în Joc secund una dintre cele mai explicite arte poetice, oferind textului o „decodare” paralelă cu textul, decodare convingătoare, dar rămasă la stadiul de metaforă, cu alte cuvinte dogmatică: „Poezia (adâncul acestei calme creste) este o ieşire (dedus) din contingent(din ceas) în gratuitate (mântuit azur), joc secund, ca imaginea cirezii răsfrântă în apă. E un nadir lent, o oglindire a zenitului în apă, o sublimare a vieţii prin retorsiune”.

Poezia rămâne în acest caz o umbră a ideii, viziunea fiind clar platoniciană. Un alt reproş posibil: Călinescu nu analizează, un text atât de redus ca dimensiune precum „Joc secund”, în integralitatea sa, oprindu-se la un semn de exclamare.

În ceea ce ne priveşte, considerăm „Joc secund” o antiartă poetică, poetul intrând (prin text) într-un proces iniţiatic.

Raportul poet – artă – natură are un factor comun: timpul. Un simbol al timpului este ceasul, în cazul nostru o clepsidră. Contemplaţia (deducţia) permite o primă observaţie: nisipul clepsidrei (amorful) se nivelează, devenind calm. El este adânc pentru că se află sub sugrumarea clepsidrei, văzută ca o linie de demarcaţie, ca o tăiere. În natură acest rol de împărţire, de înjumătăţire îl are oglinda. Ea relevă privirii o lume ascunsă şi ascunde o lume.

Azurul mântuit” este tocmai jumătatea clepsidrei eliberându-se de nisip, de amorf. Sticla clepsidrei uneşte trei elemente: azurul (prin irizare), oglinda (prin reflectare) şi apa (prin consistenţă).

VIITORUL CULTURII ŞI AL NAŢIEI E MAI SINISTRU DECÂT LUMINIŢA DE LA CAPĂTUL TUNELULUI

cultureREGIONALIZAREA CULTURII

S-a susţinut, în ultimii zece ani, în opoziţie cu celebra şi sinistra sintagmă centralism democratic, că o expresie directă a democraţiei este descentralizarea.

Din punct de vedere administrativ, descentralizare este un câştig imens, imediat. Nu mai ai nevoie de la centru pentru a-ţi gestiona propriul buget comunitar.

Aparent, şi pentru cultură, descentralizarea ar fi un factor benefic. Să ne explicăm: cine cunoaşte mai bine decât cei în cauză (adică localnicii) importanţa unei personalităţi, a unui monument, a unei aniversări?

Mă refer,desigur, nu la valori universale sau naţionale cum ar fi, în zona Neamţului, un Ion Creangă, ci la acele valori locale care, în condiţiile unui centralism… interesat, ar fi condamnate la uitare, din lipsă de fonduri.

Ar dispărea manifestările legate de Sărbătoarea Războienilor, de Vacanţele muzicale, de Festivalul de folclor, de numele unor V.A.Urechiă, Gavriil Galinescu, Aurel Dumitraşcu, I. I. Mironescu, Mihail Jora, Sergiu Celibidache etc., manifestări tradiţionale, intrate adânc în conştiinţa nemţenilor.

Poate că şi Festivalul internaţional de teatru s-ar ţine tot la Bucureşti, acolo unde se mai ţin câteva sute de manifestări anual.

Mai greu ar fi cu mănăstirile, Neamţul sau Bistriţa neputând fi transferate (deocamdată) în capitală.

MIRABILA SĂMÂNŢĂ – CA VIS AL CUVÂNTULUI

Mirabila samanta  - Muntean Nicolae TomaMirabila sămânţă este un imn de celebrare a unui mit: mitul eternei reîntoarceri. E poate cel mai cuprinzător mit al omenirii, însumând toate obsesiile fundamentale ale umanităţii: naştere, moarte, destin, căsătorie (nuntă). O engramă a acestui arhetip (eterna reîntoarcere în căutarea originilor) va fi sămânţa. Sămânţa va fi nuntă (unire), va fi naştere viitoare şi o moarte trecută. Expresia pură a destinului. „A da în bobi” este o încercare disperată de a descifra un destin. Zarul însuşi nu e decât o sămânţă aflată într-un echilibru indiferent. Sămânţa este singurul punct al universului.

Imnul conţine câteva trepte: ruga (invocaţia) pământului (o gee – femeie cu „surâs şi dulce cuvânt”), opusă principiului masculin – poetul – stăpânul cuvântului şi mediatorul dintre „vânzătorii de seminţe” şi „brazdele tăiate în zilele de martie”; căutarea (sub imperiul imediatului : „neapărat”) şi găsirea (în acel nod al lumilor care rămâne piaţa): aici se întâlneşte satul cu oraşul.

Limba română are pentru „târg” două accepţii care ne interesează aici: „piaţa” (loc de schimb) şi „orăşel”, adică tocmai media aritmetică dintre sat şi oraş. Treptat relaţia eu-pământ îşi pierde atributele concretului: la început pământul „dibuie” (simţul tactil e puternic prezent) şi „gustul”, apoi pământul „ghiceşte” „încântarea”. (Muzica este abstractul spre care tind toate lucrurile).

Sămânţa se „ipostaziază” şi ea odată cu acest raport: ea „devine”, „sporeşte”, se „ipostaziază” în „putere”, ajungând „mărunţi zei”.

Abia acum putem vorbi de o sămânţă „mirabilă”, de cuvânt, închizând „în sine supreme puteri”.

„Seminţele mirabile” devin „culori luminate”, destăinuind „trepte şi har”.

Printr-un proces de epură, sămânţa – devenită culoare proaspătă,vie, păstoasă şi lucie, ajunge în „stemele ţărilor” sau în „ouă de păsări”. E aici o sinecdocă internă, extrem de subtilă, de rafinată. O parte a seminţei, o calitate a ei (culoarea vie) devine factor comun pentru întreguri: ţări şi păsări, definite şi ele prin parte (steme şi ouă). Lanţul imagistic este acesta : putere – o parte a puterii (sămânţa) – o parte a seminţei (culoarea) –o parte a stemei (oului) (culoarea) –o parte a ţării (păsării) (stema) (oul) –o parte a puterii (ţara)(pasărea) – puterea. Acelaşi proces se petrece şi în versurile imediat următoare: zeul – sămânţa –sunetul – mătăsos –nisip –zeul. Atât nisipul, cât şi sămânţa sunt simboluri ale timpului: nisipul „etalonează timpul”, sămânţa îl „devine”.

Ajuns într-o stare temporală, raportul eu – pământ se despică în două identităţi, la rândul lor dicotomice: „pământul” devine „ţărm”, iar „eul” – „copil” şi „bătrân”. Treapta iniţierii se frânge în dreptul umanului: dacă un copil „despuiat de veşminte” va intra în „cada de grâu” în „boabele de aur” (asistăm la o multiplă purificare: copilul (pur de la natură) despuiat de veşminte (pur prin goliciunea primordială, edenică) se va cufunda până-n gură (gura este considerată un simbol al impurificării) – absenţa gurii va fi implicit o purificare – în boabele de aur (aurul e metalul pur, expresia supremei purificări), bătrânul „pune capăt” dorinţei de a atinge cu faţa seminţele.

Foileton plastic – 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: IULIA HĂLĂUCESCU

halaucescuIulia Hălăucescu s-a impus în timp printr-o acuarelă dezinvoltă, bine temperată, încastrată în tonuri de negru. Pictoriţei îi reuşesc trecerile, aproape mitice. O temă devine prin multiplicări savant dirijate, un ciclu, ciclurile, la rândul lor, converg către un teritoriu sacru, în care muntele şi mănăstirea, apa şi casa aparţin unei lumi pe care artista a cucerit-o definitiv.


(IT) Iulia Hălăucescu durante il tempo si e’affermata grazie ai suoi acquarelli disinvolti, ben temperati, incastrati in tinte di nero. l’artista riesce a sottolineare molto bene i passaggi, quasi mitici. Un argomento diverta, attraverso moltiplicazioni condotte con abilita, un ciclo; i cicli convergono poi verso un territorio sacro, dove in monte e il monastero, l’acqua e la casa appartengono ad un mondo che l’artista ha conquistato definitivalmente.

Foileton plastic – 15 pictori dn Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: IOSIF HAIDU

haiduIosif Haidu este un grafician de marcă, adică unul care crede cu tărie în precizie, sugestie, linii ferme, conturând nu atât vise, cât premoniţii. Atunci când se refugiază în acuarelă, artistul creează stări, polemizând cu natura, dar recunoscându-i acesteia măreţia şi matricea stilistică, ontologică şi gnoseologică.


(IT) Iosif Haidu e’ un artista grafico di riguardo, uno che crede con forza nella precisione, ma anche ai presentimenti. Quando trova il rifugio nell’acuarello, l’artista crea stati, polemizzando con la natura, ma riconoscendo la sua grandezza e sua forma stilistica, ontologica e gnoseologica.

Foileton plastic – 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: VIOLETA DINU

Violeta DinuPictura Violetei Dinu este o pendulare între figurativ şi nonfigurativ. Amantă a culorii; Violeta dedică acestei componente esenţiale a picturii totul. Inclusiv forma. În fond ce este, mai mult decât pete de culoare, pădurea, toamna? Noroc că ne contrazic arlechinii nebuni, dispuşi să ne arate şi alte lumi, adesea secrete.


(IT) La pittura di Violeta Dinu e’ l’oscillazione trai l figurativo e il non-figurativo. Amante del colore, Violeta dedica tutto a questa componente essenziale della pittura, inclusa la forma. Infatti, cos’ e in realita il bosco durante l’autunno: solo macchie di colore. Per fortuna, ci contraddicono gli arlecchini matti, disposti a farci vedere anche altri mondi, spesso segreti…

Foileton plastic – 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: GHEORGHE DIACONU

Gheorghe DiaconuGheorghe Diaconu are o pictură monumentală, cu tăceri glaciare, geologice. Chiar dacă Diaconu este şi un excelent portretist, misterul spre care se îndreaptă e cel al structurilor cristaline, de cuarţ, de diamant. Lumea lui Gheorghe Diaconu este una a începuturilor, adică a acelui timp care nu se obişnuise să primească în intimitatea sa pe Măria Sa, Omul.


(IT) Gheorghe Diaconu ha una pittura monumentale, con silenzi glaciali, geologici. Anche se Diaconu e’ un eccellente pittore di ritratti, il mistero verso il quale si orienta e’ delle strutture cristalline, di quarzo, di diamante. Il mondo di Gheorghe Diaconu e quello dei primi tempi, cioè quel tempo che non era abituato ad accogliere nella sua intimità, Sua Signoria, l’Uomo.

Foileton plastic: 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: DOINA DAŞCHIEVICI

Doina DaschieviciDoina Daşchievici reuşeşte să-şi seducă privitorul prin mesajele sale cosmice, traversate de vânturi solare, de un verde de ochi magic. Mandalele ei, mimând perfecţiunea pătratului sunt prapuri, mesaje străvechi, avertismente, scrieri sapienţiale, hărţi secrete, conducându-ne spre comori ascunse ale spiritului. Un pictor cerebral ce nu-şi ascunde emoţia, un învingător de-şi deplânge victoria, un spirit disperat plecat în căutarea adevărului, a ritmului interior, a spovedaniei. Picturile Doinei Daşchievici conţin, dincolo de orice, o mare nevoie de dragoste şi de coîmplinire.


(IT) Doina Daşchievici riesce a sedurre il suo spettatore con i suoi messaggi cosmici, traversati dal vento solare che somiglia al verte dell’occhio magico. Le sue „mandale” che imitano la perfezione del quadrato, sono stendardi, fazzoletti, antici messaggi, ammonimenti, scriiture sapienti, mappe segrete che ci conducono verso tesori nascosti dello spirito. E’ un pittore cerebrale che non nasconde la sua emozione, un vincitore che rimpiagere la sua vittoria, uno spirito disperato che cerca la verita, del ritmo interiore, della confessione. I dipinti di Doina Daşchievici riflettono, al di la di tutto, un grande bisogno di amore.

Foileton plastic: 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: DAN CEPOI

cepoiPictura lui Dan Cepoi e traversată de tornade. Copacii par dezrădăcinaţi, cerul ne priveşte cu ochi duşmănos, seminţele devin gigantice, refuzându-şi menirea de fruct. Sensul unei asemenea viziuni este, la ultima analiză, unul de catharsis.


(IT) La pittura di Dan Cepoi e’ traversata da urigani. I suoi alberi sembrano sradicati, il cielo ci quarda con un occhio ostile, i semi diventano giganti, rifiutando il loro destino di frutto. In senso di una tale visione e’, in ultima analisi, uno di „catharsis”.