Dumitru Bostan – (AL)CHIMIA PICTURII sau TRATAT DESPRE ÎNFRÎNGEREA ŞI BIRUINŢA LUMINII

dumitru-bostanGreu de clasificat această lucrare de pionierat a lui Dumitru Bostan, intitulată (prea modest) Pictura pentru amatori şi care pendulează între Tratat şi Manual.

Ar fi mai adevărat s-o numim Carte de pictură, precum tratatul celebru al lui Dionisie din Furna sau Carte de iniţiere în pictură.

Pedant, metodic, ironic, patetic, îndrăgostit de pictură, dar şi de rigoarea ştiinţifică, Dumitru Bostan ia în discuţie şi clarifică aproape toate aspectele legate de pictură, de la suport: pînză, carton pînă la paletele marilor maeştri, de la schiţarea subiectului şi organizarea tabloului pînă la trucurile folosite în pictură (frontaj, învechirea artificială a picturii, pictarea fără pensulă), de la secţiunea de aur pînă la pictura din instinct, de la armonia suprafeţelor la întreţinerea tablourilor pictate în ulei sau întreţinerea ramelor.

Ne-am fi aşteptat ca un asemenea conţinut eterogen să dea impresia de improvizaţie, de privire prea grăbită, de rezumat, de punctare mai mult sau mai puţin convingătoare a problemelor.

Nu e deloc aşa: chimistul Dumitru Bostan (născut la 14 aprilie 1935 în satul Şipote, judeţul Bacău), absolvent al Politehnicii ieşene (Facultatea de chimie industrială), l-a întîlnit pe pictorul Dumitru Bostan (elev al distinşilor profesori Paul Wedinivski, Ştefan Hotnog, Pompiliu Clement), prezent cu lucrări în colecţii din România, Cuba, Franţa, Suedia, Olanda, USA, Anglia, Israel, Italia, Egipt, Republica Dominicană, Republica Moldova, rezultatul ştiinţific fiind unul absolut convingător, vectorial, un aliaj inedit prin calităţile sale (se ştie că un aliaj nu este suma componentelor, calităţile sale întrecînd adesenea aceste componente, v. bronzul-de exemplu).