Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul otrăvii (XVII – italian)

Lucian-Strochi-Sonetul-otraviiSONETUL  OTRĂVII1 (XVII-ITALIAN)

Venin turbat ai încolţit în mine:2
Nu-s doar din lut3, materia cea oarbă4,
Din care vin, ca rădăcini să-şi soarbă,
Prin porii-mi dilataţi, rugi de lumine5?

Pot patime în cuibul lor să fiarbă,
Nod de otravă6, pungile sunt pline,
Din ele sug lungi şiruri de jivine,
Flăcări verzui, şerpi răzvrătiţi în iarbă.

De câte ori clipesc, întorc o filă7:
Şopârle-mi trec, prea grave-atunci, prin sânge8,
(Da, bruma din surâsul tău mă frânge9).

Mi-e inima o frunză care plânge…10
Îngheaţă-mă-n poveste11 tu, idilă12.
Semnat: tristul tău Prinţ de clorofilă.13

SONETUL XVII1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul otrăvii”.

2 venin turbat ai încolţit în mine – unul dintre cele mai dificile sonete. Acest prim vers este aproape de nedescifrat: este vorba cumva de un  sens figurat, cauzat de verbul a încolţi ? (în acest caz, am deduce că ar fi vorba de gelozie). O a doua problemă o ridică adjectivul turbat. Şi aici accepţiile sunt multiple: turbat ca o formă a superlativului absolut (de exemplu: am o foame turbată în mine). Dar poate fi vorba şi de efectul pe care îl produce turbarea : mişcare dezordonată, absenţa vederii clare, agresivitate maximă, lipsa lucidităţii. Nu ştim de asemenea cine este „eu”-ul: prinţul de clorofilă (o metaforă care nu restrânge, ci măreşte posibilitatea de interpretare); un copac ; omul ; un gnom ; o realitate amorfă  care are nevoie de o lege pentru a se cosmiciza ?

3 lut – aluzie la faptul că Adam, primul om (bărbatul), a fost alcătuit din lut. În cazul în care eul  este altceva decât om, atunci puteam accepta ideea că şi un copac provine tot din lut (pământ), pământul fiindu-i mama.

4 materia cea oarbă – lutul este materie oarbă, neputând dicta evoluţia ulterioară a unei organism.

5 rugi de lumine – rugii de lumine pot fi rădăcini, dar şi idei, legi, forţe ale naturii.

6 nod de otravă – eul  poate fi un centru al răului, al patimei, din care se pot suge atât flăcări verzui, cât şi şerpi. Ne aflăm în aceste două catrene ale sonetului într-o zonă a veninului, a otrăvii, a răului absolut, a distrugerii, a morţii.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul iubirii (XVI-italian)

Lucian-Strochi-Sonetul-iubiriiSONETUL   IUBIRII1  (XVI-ITALIAN)

Vrei glas2 iubire3? iată-mă cuvânt4
Şi preot sunt5 cântându-mi aleluia.6
Minciună vrei?7 vezi măştii mele muia.8
Vrei depărtări?9 zăpadă-ţi sunt şi cânt.10

Să poţi iubi, vrei suflet sfânt?11
Femeie fii şi piară-atunci statuia;12
Păstrezi doar sânul greu, precum gutuia.
Vrei trupul meu? îţi sunt pământ.13

Sunt cercul înflorind într-o fântână,14
Părinte,15 frate,16 primul tău născut.17
Durere vrei? sunt clopotul tău mut.18

Fior de cauţi, sânge-ţi sunt şi vână,19
Dar mă aşteaptă să te prind de mână,20
Senin s-adorm, în umbră de sărut.21

SONETUL XVI1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul iubirii”.

2 vrei glas  – pentru a putea fi exprimată, iubirea are nevoie de un glas.

3 iubire – iubirea poate fi văzută ca o abstracţiune, dar şi printr-un concret : iubito. Ambiguitatea măreşte expresivitatea poetică. În fond, este vorba de o accepţie şi concepţie a don juanismului : iubita văzută ca iubire. Cu alte cuvinte, Don Juan nu iubeşte femei, ci Femeia; nu iubim iubita, ci Iubirea.

4 iată-mă cuvânt – din nou o ambiguitate fertilă. Iată-mă cuvânt poate însemna atât iată-mă sunt cuvânt (pentru a fi glas), dar şi iată-mă cuvânt adică cuvântez, vorbesc.

5 preot sunt – poetul este preotul iubirii sale, binecuvântând (u-şi) iubirea. A binecuvânta poate fi citit de asemenea în două feluri : a binecuvânta şi a bine cuvânta, limbajul poetic fiind superior prin ritm şi ambiguitate, prin sensurile multiple pe care le poate declanşa, limbajului prozei.

6 cântându-mi aleluia – din nou ambiguitate. Aleluia este atât un refren de laudă în cântările bisericeşti, cât şi un cântec de înmormântare, având semnificaţia lui amin (totul s-a sfârşit).

7 minciună vrei – iubirea înseamnă şi iluzie. (Pentru sublinieri, vezi în continuare).

8 vezi măştii mele muia – iluzia este aceea care permite descifrarea frumuseţilor ascunse sub mască. Versul 3 din acest sonet este interesant şi fonic, prin aliteraţiile lui „m” şi a lui „v” (acesta din urmă cu rol de cezură). „M” semnifică murmurul, şoapta – specifice glasului iubirii. Iubirea nu se declamă, se declară. Neatestată în prea multe dicţionare, substantivul muia semnifică faţă, figură. Se regăseşte adesea în expresia argotică a făcut o muie (adică o figură, faţă) surprinsă. Există, tot argotic, expresia l-a lovit (atins) la muian, adică în figură, în zona capului. Cuvântul „muia” a fost contestat de unii „purişti”; aceştia opiniau că nu are ce cânta într-un sonet.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul iubirii absolute (XV – italian)

Lucian-Strochi-Sonetul-iubirii-absoluteSONETUL IUBIRII ABSOLUTE1 (XV – ITALIAN)

De sunt iubire,2 dă-mi un trup,3
Iar cântec dacă sunt, îmi dă măsura,4
Cuvântul nu şopteşte, de nu îngână gura,
Nu urlă haita-n iarnă, fără lup.

Sunt formă? vreau atunci căldura…
De sunt albină, vreau un stup,
De-s lanţ, vreau braţe să mă rup,
Copac de sunt, îmi vreau arhitectura.

De-s timp, secundă vreau să bată,
Şi de sunt fiu5, sunt ştiu, şi tată6:
Acelaşi sânge de-mprumut se zbate.7

Sunt val8, sunt munte9 şi sunt veste.10
De sunt erou11, sunt şi poveste12:
De-s om, sunt lucrurile toate.13

SONETUL XV1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul iubirii absolute”.

2 de sunt iubire –  e greu de spus a cui e „vocea” personajului: a „eu”-lui poetic sau a unui personaj dramatic, numit, expresionist, „Iubire”.

3 dă-mi un trup – orice „conţinut” are nevoie de o formă. Trupul iubirii poate fi sufletul sau trupul altcuiva (al iubitei).

4 îmi dă măsura – aici sensul este clar, de măsură muzicală.

5 sunt fiu – ambiguitatea din primul vers se păstrează. Iubirea este fructul pasiunii, un fiu (fiică) al  faptei, al actului. Dar există şi posibilitatea ca, pentru a fi deplină iubirea, iubitul să „epuizeze” toate tipurile de relaţie cu o femeie: soţ – logodnic – mire – frate – tată – fiu. Doar aşa se poate vorbi de o iubire absolută.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul morţii (XIV-italian)

Lucian Strochi - Sonetul mortiiSONETUL  MORŢII1   (XIV-ITALIAN)

În cercuri strânse2 mă încerci, turbato3,
Iar eu mă risipesc în ritm4, măsură,5
Mă scurg prin ochi6, mă cern suav pe gură7,
Făptura, de mi-o ceri8, ţi-e haină,9 iat-o.

Fierbinte mi-e cenuşa10 (orice zgură
Ţine mai mult ca focul ce-a arat-o11);
Acum mă vrei, dar nu-nţelegi surato
Că-n mine nu-i durere şi nici ură12?

Deci, trupul meu, prea bucuros ţi-l dărui,13
N-am ce să fac cu el, de-aceea stărui14:
Iubirea-i trează15, visele nebune16.

Aşteaptă-mă, în versuri să mă nărui,17
(nu poţi fura şi para din tăciune18):
Cuvântul spus, în alt cuvânt apune.
19

SONETUL XIV1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul morţii”.

2 în cercuri strânse – am mai făcut această remarcă: pentru a fi absolută, iubirea trebuie să se întâlnească cu moartea. Iată de ce, înainte de a descrie iubirea absolută, trebuie tradus raportul poetului cu moartea.  Dacă viaţa (iubirea) este cercul înflorind într-o fântână, deci este expansivă, centrifugă, excentrică, moartea tinde să (se) concentreze, asemeni strângerii unui piton. Mişcarea este inversă: centripetă, impansivă, incentrică. Există un frumos basm, în care, zmeul prins într-un butoi, cere apă (simbol al vieţii). Pe măsură ce îşi satisface setea, cercurile butoiului plesnesc.

3 turbato – raportul cu moartea nu este unul senin, cordial. Există tendinţa de a se refuza, de către om, fie întâlnirea cu moartea, fie acceptarea ei ca evidenţă, ca realitate. De aici şi invectiva din text. În legătură cu acest vocativ, mai sunt de spus câteva lucruri: sonor, turbarea, boală teribilă, incurabilă, dacă nu se intervine la timp, aminteşte de tulburarea (adică dezordinea). Moartea ne apare deci ca fiind implacabilă (cercurile care se strâng, invers ca cercurile vieţii unui copac), precisă, geometrizată, dar şi ca obiect – subiect al dezordinii, al răvăşirii simţurilor, înaintea momentului final. Oricum, verbul mă încerci sugerează şi ideea unui joc cu moartea, a unei lupte, încă nedecise.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul iubirii impure (XIII-italian)

Lucian Strochi - Sonetul iubirii impureSONETUL  IUBIRII IMPURE1 (XIII-ITALIAN)

Topindu-ne ca apa-n şevalete,2
Să mai muşcăm o dată cornul lunii;3
Să ne iubim cum se iubesc nebunii,4
Mai disperat, să ne sunăm schelete.5

Uscat gâtlejul, când priviri sunt bete,6
Ne devastăm, ne năvălim ca hunii;7
Pe trupul alb îţi înfloresc petunii:
La naiba cu privirile discrete.

Nimic nu se rosteşte,8 n-are nume,9
Când, sufocat, cuvântul cade-n noi,
E o tăcere de-nceput de lume.10

Doar bucuria are glas de tunet:11
Când ne inundă-n tropicale ploi,12
Ne-ngenunchează fără trup sau sunet.13

SONETUL XIII1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul iubirii impure”.

2 şevalete – acest sonet este diferit ca ton şi ca mişcare de toate celelalte anterioare. O precipitare ieşită din comun, o pasiune dincolo de orice limite, mergându-se până la (auto)negare, o dorinţă de contopire aproape naturalistă, o devorare absolută – iată câteva din liniile de forţă ale acestui sonet. Nimic conceptual: vocea care narează actul de iubire ezită între invectivă şi un mod conjunctiv care se vrea imperativ absolut. Primul vers nu anunţă stihia, chiar dacă verbul a topi nu este bun prevestitor. Şevaletele pot deruta: s-ar putea crede că imaginea, gândul, mâna, ochiul sunt  cele grăbite, nu întreg trupul. Şevaletul e, în genere, pentru pictura în ulei, nu pentru acuarelă, guaşă sau tempera; pentru pictura de atelier, nu pentru cea en plein air.

3 cornul lunii – o metaforă facilă, salvată însă de verbul a muşca. Traducerea versului e simplă: să ne mai iluzionăm încă o dată.

4 să ne iubim cum se iubesc nebunii – sensul este ironic; orice îndrăgostit este un nebun, pentru simplu motiv că iese din starea de normalitate, cea a unui echilibru indiferent.

5 să ne sunăm schelete – ironia se păstrează, dar versul anunţă deja ciclonul; cu alte cuvinte, acest vers  este un ochi de ciclon.

6 uscat gâtlejul când priviri sunt bete – tehnica din acest vers e shakesperiană, bazându-de pe oximoron lax : beţia presupune consumarea unui lichid ; udul s-ar opune antagonic, antonimic uscatului. Numai că aici e vorba de un sens figurat, nu este vorba de beţia provocată de alcool, ci de pasiune. Iubirea este un drog; efectele drogului sunt aceleaşi, întotdeauna, indiferent de drog.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul sufletului meu (XII-italian)

Lucian Strochi - Sonetul sufletului meuSONETUL   SUFLETULUI MEU1  (XII-ITALIAN)

Mi-e sufletul un bocet2 şi-o colindă,3
Iubiri4 trădări5 se însoţesc rivale,
În mine-ngrop tăceri de catedrale6
Şi trupu-mi arde, magică oglindă.7

Şi pânza lumii-i iarăşi suferindă,8
Amanţi adorm în gând picturi murale;9
Să-ngheţe-n raze, forme triumfale,10
Culorile se-aleargă, să se prindă.11

Străin,12 calp,13 visul cade-n ambuscade,14
Citesc buimac străvechi upanişade15
Şi mintea mea croieşte noi triade.16

Demonul alb,17 trădarea, de argint18 e:
În spulber19 pier cetăţi, odoare, ginte,
Dar viaţa-nvie încă din cuvinte.20

SONETUL XII1

1 În penultima versiune s-a numit  „Sonetul sufletului meu”.

2 un bocet – prin bocet înţelegem atât un plâns zbuciumat, însoţit de vaiete, strigăte, tînguiri, cât şi o lamentaţie improvizată, cântată pe o anumită melodie, care însoţeşte manifestările folclorice funerare, o cântare de mort. Oricum, bocetul este cel mai trist cântec, cea mai tragică expresie a sensibilităţii umane, exprimată prin cuvânt şi cânt.

3 şi-o colindă – colinda (colindul) este un cântec tradiţional cântat de cete de copii, de flăcăi sau de adulţi cu prilejul sărbătorilor de Crăciun sau de Anul Nou. Colinda şi bocetul sunt antonimice: bocetul e trist, colinda, veselă; bocetul însemnă moarte, colinda – viaţă. Bocetul e static (consumându-se în apropierea mortului), colinda – dinamică (de unde şi expresia a colinda (prin locuri, ţări etc.), cu sensul de a călători.. O primă definiţie a sufletului: sufletul este atât durere condensată, cât şi bucurie, jubilaţie.

4 iubiri – sufletul nu poate avea o singură iubire, nu poate fi monocord. Iubirea este o stare de spirit concentrică : ne iubim patria, aproapele, rudele, iubita, copii, pe Dumnezeu, propriul meu, anumite activităţi care ne justifică, în ochii noştri şi ai altora etc. Din această cauză, putem spune că iubirea este  defectivă de număr, de singular, putând fi folosită doar cu forma de plural.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul cavalerului poet (XI-italian)

Lucian Strochi - Sonetul cavalerului poetSONETUL  CAVALERULUI POET1  (XI-ITALIAN)

Mi-e gura iască,2 buzele de cretă,3
Cleios cuvântul,4 rânced, fad şi visul,5
Luminii negre-i sunt demult promisul,6
O rană vie port drept amuletă.7

O urmă mi-a rămas (sau umbră) –scrisul.8
Cuvinte mă dezgroapă, mă regretă;9
Cetăţi mă ştiu (istoria secretă10
Săbiei mele i-a citit înscrisul).11

Se vor găsi şi cronicari12 să-mi vândă
Iubiri şi spaime, cai nervoşi şi hamuri,
Să-mi spânzure virtutea, fala-n ramuri.13

De-aceea-n miez de noapte stau la pândă,
Şi aşteptându-mi ultima izbândă,14
Mă iscălesc15 şi-nalţ epitalamuri.16

SONETUL XI1

1 În penultima versiune s-a numit  „Sonetul cavalerului poet”.

2 iască – iasca este un simbol al uscăciunii. Expresia mi-e gura iască semnifică o stare febrilă.

3 buzele de cretă – senzaţia se amplifică, calcarul (creta) nefiind agreat direct de către organism. Nu trebuie însă uitat faptul că gura şi buzele simbolizează vorbirea. Iasca aparţine atât regnului vegetal (este o ciupercă), cât şi celui geologic, uscată, fiind tare ca piatra. Creta semnifică şi scrierea, întrucât cu creta se scrie. E vorba de o scriere pe negativ, inversă, adică alb pe negru.

4 cleios cuvântul – aici cuvântul are sens de cuvântare, vorbire. Starea de boală alterează discursul.

5 rânced, fad şi visul – atât cuvântul, cât şi visul devin concrete prin adjectivări. E aici prezentă o sinestezie a simţurilor, auditivul combinându-se cu simţul olfactil şi cu cel al gustului.

6 luminii negre-i sunt demult promisullumina neagră poate fi moartea, orbirea sau obscuritatea. Ne aflăm încă în sfera senzaţiilor, a visceralului.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul şahului (X-italian)

Lucian Strochi - Sonetul sahuluiSONETUL ŞAHULUI1 (X-ITALIAN)

Joc şah cu mine,2 nu va fi remiză,3
Chiar dacă-mi pierd, pe rând, pionii,4
Şi-mi număr zilnic, silnic, grav, peonii:5
Suavă, doamna albă e în priză.6

E-un joc ciudat, de-o singură repriză;7
Eu, otrăvit,8 gândesc întors, ca scorpionii.9
Gri părăsesc arena: campionii
Au paşaport în alb,10 eu nu am viză.11

M-au părăsit şi caii, bolnavi şi blegi,12
Nici turnuri negre13 nu-mi mai sunt întregi,
În poarta nopţii nu-mi mai bat lăstunii.14

Şi totuşi-s răzvrătitul acestei legi:15
„Învingătorul pierde, nu înţelegi.16
Nu râde deci: mi-au mai rămas nebunii.17

SONETUL X1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul şahului”.

2 joc şah cu mineşahul este un joc care a fascinat şi fascinează încă omenirea. Declarat sportul minţii, şahul este în primul rând o luptă  dintre două armate, egale la început. Rezultatul acestei lupte poate fi victoria, înfrângerea sau meciul egal (remiza). Şahului i-au fost dedicate biblioteci întregi (nu mă refer la tratatele de specialitate, ci la operele literare). Marin Sorescu are o superbă poezie dedicată şahului. Stefan Zweig are o impresionantă nuvelă intitulată „Jucătorul de şah”. Poţi juca şah şi cu tine însuţi, mutând pe rând (alternativ) piesele albe şi negre, dar este foarte greu, întrucât lipseşte surpriza. Or, şahul presupune, în cel mai înalt grad, surpriza. Este ca şi cum adversarii şi-ar cunoaşte, în fiecare clipă, mişcările, deplasările de trupe, momentul atacului, precum şi întreg planul de luptă.

3 nu va fi remiză – aşa cum afirmam anterior, lupta cu tine e cea mai grea. De fapt, fiecare se luptă cu propria sa viaţă, cu propriile sale limite şi inerţii, cu destinul.

4 pioniipionul este de obicei cea mai slabă piesă în şah, fiind notată pe o scară a valorii cu 1. Pionul este soldatul care poate fi sacrificat mai uşor. Uneori însă, pionul poate fi periculos, fiind singura piesă care se transformă (în oricare piesă, în afară de rege), dacă ajunge pe ultima linie. Pierderea pionului poate fi premeditată (v. varianta pionului otrăvit ), în schimbul pionului obţinându-se avantaj în dezvoltare sau întărirea centrului. Evident, întreg sonetul X este o alegorie, pionul fiind o pierdere neînsemnată, o ocazie favorabilă ratată, un amănunt  al vieţii cotidiene.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul înecatului (IX-italian)

Lucian Strochi - Sonetul inecatuluiSONETUL ÎNECATULUI1  (IX-ITALIAN)

În ochii mei vin fulgere să-şi pască,2
Iarba de lună,3 coajă de mesteacăn.
Păstorii nopţii se adună-n cearcăn:4
Pe chipul meu, alt chip îmi trag drept mască.5

Vin gânduri obosite să mă treacă-n
Tărâmul celălalt:6 floare de iască.7
Păduri de spini în faţa mea se cască:8
De ape repezi dus, vâslaşu-ncearcă-n

Zadar la maluri clare să ajungă.9
De spaimă, trupul mi-i bătut în dungă;10
Piezişe ploi11 răstoarnă barca-n undă.

Şi vis, cuvânt şi zâmbete se-alungă,
Spre-o linişte amară şi profundă:
Cu mine-n mine-o lume se scufundă.12

SONETUL IX1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul înecatului”.

2 în ochii mei vin fulgere să-şi pască –  de obicei, ochii sunt cei care strălucesc. Fulgerele care pasc din ochi anunţă o posibilă tragedie.

3 iarba de lună –  acest sonet adună multe sintagme din alte poezii. Iarba de lună este prezentă într-o poezie-descântec, fiind acolo doamna brună – mătrăgună. E şi o aluzie la atropa belladonna, la atropină, o substanţă alcaloidă extrasă din mătrăgună şi folosită pentru dilatarea pupilei. Dar pupila se poate dilata şi din cauza spaimei sau a întunericului. Evident, nu există iarbă de lună, de unde şi sugestia că ochii nu vor mai întâlni imagini cunoscute, reale, ci doar proiecţii, unele aberante, oricum virtuale.

4 păstorii nopţii se adună-n cearcăn –  păstorii nopţii care se adună în cearcăn fac parte     dintr-un coşmar din adolescenţă. Mult mai târziu, am găsit în librării un roman semnat de Jorge Amado şi intitulat chiar „Păstorii nopţii”.

5 pe chipul meu alt chip îmi trag drept mască – într-o poezie intitulată „Eu, Icar” se întâlneşte un vers asemănător: peste mască îmi trag chipul meu / cum vă trageţi voi peste faţă o mască. Nu e însă acelaşi lucru. Acolo era vorba de sinceritatea poetului într-o lume guvernată de minciună şi de convenienţe. Aici ideea este următoarea: trecerea în altă lume înseamnă o metamorfoză (alt chip). Un mort nu va semăna niciodată cu un om viu.

6 tărâmul celălalt – celălalt tărâm e prezent mereu în basme. Diferenţa dintre basme şi acest sonet provine din atitudinea diferită a eroului faţă de acest teritoriu necunoscut: în basm avem de a face cu un erou civilizator, cu un Făt-frumos ; în sonet, gândurile obosite  sunt cele care îl duc pe „erou” pe celălalt tărâm.

7 floare de iască – iasca e o ciupercă şi deci nu are floare. Dar nu trebuie uitat că în vis sau pe celălalt tărâm, totul e posibil.

8 păduri de spini în faţa mea se cască – celălalt tărâm este adesea imaginat ca o prăpastie. Pădurile de spini  fac parte din acest peisaj sălbatic, neprimitor, ostil.

9 la maluri clare să ajungă – vâslaşul (luntraşul) are ca sarcină principală, în toate miturile, legendele şi poveştile, să-l ducă pe călător (mort sau viu), în schimbul unei taxe (de obicei un ban de argint), pe malul celălalt. Numai că acum lumea e una pe dos: apa e tulbure, iar malurile clare.

10 de spaimă trupul mi-i bătut în dungă – la mare primejdie (deci la mare spaimă), e obiceiul, la sate îndeosebi, să se bată clopotul în dungă. Mai există şi o altă decodare a versului: medicii spun că ultimul simţ care ne părăseşte, înainte de moarte, este auzul. La o mare spaimă, ca cea provocată de iminenţa unei morţi violente, cum ar fi cea prin înec, simţurile se ascut foarte mult şi un corp uman poate căpăta rezonanţa unui clopot de bronz.

11 piezişe ploi –  cele mai periculoase ploi. De ploile piezişe nu te poţi apăra. O altă explicaţie a acestor ploi este faptul că ne aflăm pe celălalt tărâm, care îşi are legile lui. Posibil ca şi legea gravitaţiei să funcţioneze altfel. Sau să nu existe, pur şi simplu.

12 cu mine-n mine-o lume se scufundă – un vers care abundă în consoanele m şi n, care creează impresia de murmur, precum şi a vocalelor i  la început de vers şi u spre final, prima vocală sugerând strigătul, a doua profunzimea, vibraţia şi reverberaţia. Sonetul IX comunică o stare de sfârşeală, de oboseală cumplită. Singura acţiune a eu– lui este cea din versul 4. În rest, altcineva este cel care poartă acţiunea (fulgerele, păstorii nopţii, gândurile obosite, pădurile de spini, vâslaşul, spaima, piezişele ploi, visul, cuvântul, zâmbetele). Nu putem şti dacă acea oboseală este cea dinaintea morţii, dar, oricum, sonetul nu oferă prea multe satisfacţii. Sonetul IX este cronica unui învins. Am vrut să renunţ la un moment dat la el, dar mi s-a părut totuşi interesant prin contrast cu alte sonete, mult mai dinamice. O sugestie a subtitlului poate vine şi din versul „în ochi e singurul înec”, dintr-o poezie anterioară.

Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul pocăitului (VIII-italian)

Lucian Strochi - Sonetul pocăituluiSONETUL  POCĂITULUI1   (VIII-ITALIAN)

L-am îngropat pe Dumnezeu în mine,2
Demult, în rugă,3  slovă4 sau tăcere,5
Nu ca să-mi caut blândă mângâiere,
Sau să înalţ lumină din lumină.6

Culeg pe buze lacrimă de miere7
Şi orb îmi cer căderea mea în mine
8
Prin degete-mi trec roiuri de albine:9
Iubirea, sacră, dreptul ei şi-l cere.

Mâna se roagă, ochiu – nchis îşi scrie10
Mărturisirea-n margini de hârtie11
Şi gura-n colţul umed de batistă.12

Fecioara are astăzi faţa tristă13
Şi înţeleg că mila mai există:14
Puteri îmi vin, dincolo de tărie.15

SONETUL VIII1

1 În penultima versiune s-a numit „Sonetul pocăitului”.

2 l-am îngropat pe dumnezeu în mine –  începutul acestui sonet provine dintr-o poezie foarte veche (fiind scurtă, o reproduc în întregime): demult l-am îngropat pe dumnezeu în mine / fără mânie fără recunoştinţă /  aşa cum îngropi / dintr-o solidaritate a cărnii / trupul acoperit de brumă /  al păsării  / dimineaţa-n grădină. Am scris acea poezie la 17-18 ani, ca ecou direct al unei morţi tragice, stupide, de neînţeles, petrecute în oraşul meu natal: un coleg şi-a împuşcat prietena, colegă şi ea cu noi (voit sau din imprudenţă), cu o puşcă de vânătoare. Poezia este desigur insolentă : Dumnezeu, redus,  prin analogie, la o pasăre fără viaţă, este înmormântat creştineşte, aşa cum îngropi trupul unei plăpânde păsări, moarte de frig sau de foame, în grădină. Ulterior, revenind asupra textului, mi-am dat seama că primul vers spune mult mai mult, că îngroparea lui Dumnezeu în mine înseamnă şi asumarea lui de către mine, nu doar negarea lui. Preluând versul pentru sonet, am preluat şi noile accepţii: în consecinţă, răzvrătitul a devenit pocăit.

3 în rugă – ruga este cea care permite contactul cu Dumnezeu. Cu toate acestea este doar prima etapă, prima treaptă a găsirii divinităţii. Prin rugă se trimite un mesaj divinităţii. Relaţia este univocă.

4 slovă – slova este un simbol ambiguu. Poate fi vorba de slova (cuvânt sau literă) pe care o scriu, ca poet, în sonet, încercând să mă apropii de Dumnezeu ; sau poate fi vorba de litera sfântă deja scrisă în/de Biblie. Scrierea, din primul caz, devine citire în cel de-al doilea. Faţă de rugă, slova are avantajul concentrării  şi al centrării  discursului.