Rătăcirile unui poet călător prin propria sa viaţă

Vasile-Checherita-RataciriRătăciri, a doua carte a domnului Vasile Checheriţă, pendulează între a fi jurnal şi bieldungsroman. Rătăcirile nu sunt – aşa cum ar putea crede unii – abateri de la un drum prestabilit, ci o plimbare à la J.J. Rousseau.

Există, prin urmare, destule texte cultivând o poezie de notaţie, „peisaje” cu destule virtuţi sinestezice şi probând un acut simţ al observaţiei: în odaia de poveste/ a bunicii mele/simţeam aerul de mănăstire/ al unei chilii (odaia bunicii), p.31 sau: locurile dragi/copilăriei mele/par schimbate radical/aici mi se pare/era moara/aici cazanul de ţuică/iar aici stătea moş costică//cooperativa satului/este în acelaşi loc/ aproape dărâmată/şi mult mai mică/dar şi şcoala parcă a intrat la apă//uliţa centrală/ce şerpuieşte printre case/ pare o cale miniaturizată/ca într-un joc de copii/şi nici veselia de altădată/ nu mai e aceeaşi/…/doar la cimitir/s-a pus o nouă poartă/care stă tot timpul deschisă/ şi ne aşteaptă (după cincizeci de ani), pp.38-39.

UN POET ŞI TRĂIRILE SALE: VASILE CHECHERIŢĂ

Vasile-Checherita-TrairiPrimul volum de versuri semnat de Vasile Checheriţă, TRĂIRI, (Cetatea Doamnei,2013), îşi justifică pe deplin titlul,  fiind un mozaic de sentimente: de la sarcasm la candoare, de la duioşie şi compasiune la intransigenţă şi ironie.

Autorul are inteligenţa de a nu scrie texte de dimensiuni prea mari, o poezie amplitudinală, până la urmă riscantă,  ci „solzi” de poezie (catrene, epigrame, epitafuri), arareori textul depăşind douăzeci de rânduri. Ceea ce pierde în „dimensiune”, poetul câştigă însă în intensitate şi acurateţe.

Pe coperta IV a cărţii se găseşte un frumos poem, ce poate fi o adevărată artă poetică: Din piatr-am vrut, să fac această carte,/Peste veacuri de mine să se ştie,/Dar de pietrari n-am avut parte/Şi-am scris-o pe o coală de hârtie.// Nu mai scriu pietrarii pentru omenire,/Sunt ocupaţi prea mult prin cimitire. (Carte de piatră).